Patientforeningen

Patientforeningen er hele Danmarks patientforening, som arbejder i patientens interesse uanset sygdommens art.

Patientforeningen må således ikke forveksles med de ca. 240 sygdomsforeninger i Danmark med specifikke særinteresser.

Patientforeningen arbejder for, at syge sikres bedst mulig behandling uanset behandlingssted – offentligt eller privat. Det gælder før, under og efter behandling!

Der skal være et reelt frit hospitalsvalg fra dag ét. Det er i patientens interesse at få afskaffet det offentliges monopolagtige forhold indenfor behandlingssystemet.

Patienter skal oplyses om retten til frit valg mellem offentlige sygehuse, private hospitaler og klinikker. Ved fejlbehandling skal der oplyses om klagemuligheder og rettigheder. Klagesystemet skal reformeres, og sagsbehandlingen skal være mere smidig og hurtigere.

Indtil 7. november 2008 var der udvidet frit hospitalsvalg, når de offentligt drevne sygehuse ikke kunne tilbyde behandling inden for en måned. Denne favorisering af offentlige behandlervirksomheder er nu udvidet, så patienterne slet ikke har ret til frit hospitalsvalg, uanset hvor lang ventetid der er på behandling på offentligt drevne sygehuse.

Det er en utrolig kedelig forringelse af patienternes forhold, og det betyder, at kun de patienter, der selv kan betale eller har forsikring, har krav på / mulighed for behandling.

I Patientforeningen er vi imod den form for opdeling af patienterne i A og B patienter. Vi vil, at alle patienter skal have frit hospitalsvalg, straks når behandlingskrævende sygdom konstateres.

Fra den 1. juli 2009 får patienterne igen frit hospitalsvalg, når der er over en måneds ventetid på behandling på offentligt drevne sygehuse.

Det er Patientforeningens vurdering, at hvis der var frit hospitalsvalg, og pengene fulgte patienten, ville der blive konkurrence om patienterne. Det ville afskaffe ventetid, og der ville blive service til patienterne.

Når ovenstående ikke er tilfældet, kan du som medlem regne med Patientforeningen, der er patientens forlængede arm og sikrer alle en uvildig og neutral støtte – uanset sygdommens/lidelsens art, økonomiske og andre sociale forhold.

Gennem dialog med politikere og andre beslutningstagere påvirker vi sundhedspolitikken og
optimerer dermed det danske sundhedsvæsen. Vi deltager aktivt i den offentlige debat.

Vore medlemmer kan drage fordel af sekretariat, juridisk og lægefaglig rådgivning samt en
række andre medlemsfordele som f.eks. attraktive tilbud på helbredsforsikringer.

Vi har ingen direktører eller andet omkostningstungt personale, Alle arbejder på frivilligt plan, derfor er vi afhængige af vore medlemmer og eventuelle gavebeløb.

Jo flere vi er, der arbejder for samme sag, jo større er muligheden for at få ændret et system til at være til fordel for syge med patienten i centrum – og ikke omvendt.

Kilde: Patientforeningen.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *