Patient

Det er målet med denne side, at give dig adgang til forskellige relevante ressourcer som patient. Dette inkluderer både for dig, som er patient i det offentlige sygesystem, og dig som benytter dig af et privathospital.

Udfordringerne som patient

Der kan være mange udfordringer som patient. Du er måske blive diagnoseret med en sygdom og ønsker at få den bedste behandling. I den situation vil der være mange forskellige spørgsmål, som kan opstå midt på dagen eller natten.

Mange mærker sikkert en stor klump i maven, som er kommet frem på grund af tanker omkring en evt. livstruende sygdom. I den forbindelse råder vi alle patienter til at tale med deres familiemedlemmer eller tætte venner. Derudover kan det også være en idé at søge professionel konsulation, hvilket din læge evt. kan være behjælpelig med. Dertil skal det også nævnes, at det også kan være muligt at få støtte hertil.

Det kan også være tilfældet at du søger viden, som patient der blot ønsker at få foretaget et letterer kosmetisk indgreb. I den forbindelse kan du læse mere om diverse kosmetiske indgreb samt diverse operationer for sygdomme her.

Nyttig viden som patient

Som patient er der meget nyttig viden. Dette er for eksempel omkring frit sygehusvalg, som viser hvordan du står stillet som patient. Disse regler bestemmer for eksempel, hvordan du står stillet i forhold til at frit at vælge et sygehus, hvilket især er relevant for personer som overvejer behandling i det private eller det offentlige.

Hvis du vælger at blive behandlet på et privathospital, så er du oftest meget godt stillet i forhold til at få svar på diverse spørgsmål. Du har også mulighed for altid at have det samme læge, hvilket skaber et mere personligt forhold i forbindelse med din behandling. Desuden er der også i højere grad mere tid til dig som patient i det private, hvor du har god tid til at blive sat ordenligt ind i behandlingen. Dette skyldes især det fordelagtige forhold mellem antallet af ansatte og patienter, hvor det er forholdvis flere ansatte.

Du bør også undersøge om du er dækket af en privat sygeforsikring, hvilket kan betyde at du kan få dækket dele af udgifterne eller alle udgifter til behandling i det private regi. Private sygeforsikringer er ikke så udbredte i Danmark, men det er meget populært i flere andre lande, hvor det står i stedet for et kollektivt sundhedsvæsen.

Klagemuligheder

Du har mulighed for at klage som patient, hvilket kan gøres gennem styrelsen for patientklager. Du skal her især være opmærksom på klagefrister, som kan ændres løbende, og derfor anbefales at tjekke på styrelsens hjemmeside. Det er også muligt at klage over tandlæger, og klageinstansen begrænser sig således ikke kun til regionernes hospitaler.

Mere information som patient

Her på siden kan du anvende menuen til at få flere nyttige informationer for dig som patient. Du kan også benytte dig af sundhed.dk, som er borgernes indgang til det offentlige sundhedsvæsen. Her er det muligt at se diverse sundhedsoplysninger fra det offentlige. Det er en del af en længere digitaliseringsproces, hvor fordelen for borgerne er, at de har mulighed for at tilgå deres data et samlet sted. Her er der også udgivet en patienthåndbog som inkluderer mange forskellige kategorier. Dette er alt fra allergi til information rejsemedicin. Det er også muligt at tilgå videokonsultation gennem Sundhed.dk, hvilket især er blevet relevant i nyere tid.